آنچه ما میخوریم امروز بیش از هر زمان اهمیت پیدا کرده است و همه برای خوراک مان بیشتر ارزش قائل هستیم. زمانی بود که وقتی در خصوص چگونگی خورد و خوراک مردم توصیه هایی توسط متخصصان تغذیه و پزشکان میشد، جدیتی حس نمیشد و فقط چربی و قند زیاد بود که دشمن سلامتی محسوب میشد.

این موضوع در صنعت خدمات خوراکی یا فودسرویس به دسته بندی رستوران ها نیز اطلاق میشد و میهمان طبعا تصور میکرد که مسلما رستوران های درجه یک یا فاین داینینگ غذای سالم تر و همچنین اغذیه فروش ها یا فست فود ها غذای ناسالم تری ارائه میکنند.

با شروع اپیدمی کرونا پیامدهای ناشی از این ویروس در انسان بسیار حائز اهمیت شد، افکار عمومی در پی بهترین راهکار خروج از این بحران دائما پیشنهاداتی مطرح میکردند و تا امروز این روند ادامه دارد… یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از آسیب های اپیدمی کرونا، دارا بودن ایمنی مناسب جسمی است که از راه تغذیه مناسب و مفید متاثر میشود.

این امر باعث شد که افراد باهوش صنعت فودسرویس به تیپیکال جدیدی به نام “خوردن عالی” فاین ایتینگ روی آورده و جایگزین موقت فاین داینیگ نمایند. حال کمیت خدمات نیست که مهم است بلکه سالم خوردن تمیز خوردن مفید خوردن مغذی خوردن نیز اصل اول امروز است و برای آن باید خدمات جدیدی را بنا نهاد.

هماهنگی مواد اولیه، طبخ و تهیه سالم، بکارگیری تکنولوژی و از همه مهمتر از منابع سالم و ارگانیک تهیه کردن و تا روی میز و سفره هدایت کردن را محور این راه یکساله قرار دادند، امروز بیش از هر زمان “پایداری” “از مزرعه تا سفره/میز” “جهان سالم” “تغذیه سالم” ارزشمند و هنجار شده است، ما نیز با رویکرد هر چه بهتر معتقدیم باید از خواستگاه های مواد اولیه برای “عالی خوردن” شروع کرد و تلاش کنیم منابع مناسب و راه های دستیابی به آن منابع را پیدا کرده و انها را حمایت کنیم تا پایدار باشند و خوراک خوب را به میهمانان و مشتریان برسانیم.

Creative for recycling


ریسایکلینگ یا فرآیند بازیافت در زمره عوامل مهمی است که باعث خلاقیت های سازمانی و جذابیت بخشیدن به صنعت میشود.
بطور کلی این فرآیند با تبدیل مواد قابل تجزیه ی دور ریز شده یا ضایعاتی، باعث تغییر آن به یک شی یا وسیله یا خوراکی قابل مصرف بشه که هم به اکو سیستم و محیط زیست و هم از لحاظ اقتصادی و کارآفرینی بسیار با اهمیت است، 

Tasty Breakfast

Birthdays & Events