شـیـراز

شیراز شهری غرق در

 تاریخ و شعر است و آن

 را در اولویت برنامه سفر

 هر  گردشگر در ایران

 پیدا می کنید

تور کالیناری

 یک ماجراجویی صمیمی و

خوشمزه برای آشپزی را تجربه

کنید

جزئیات تور شیراز

مرتضی داوری فر

ادویه و چاشنی ها
آشنایی با مفهوم طعم سازی و نحوه ساخت طعم های جدید با سلیقه مشتری
*آشنایی و آموزش ساخت انواع مرینیت های مایع، خشک و تکنیک های استفاده از آنها